Dnia 30 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Na uczniów, oprócz dobrej zabawy, czekały również wróżby. Było lanie wosku, ciasteczka z wróżbą, a nawet przepowiadanie przyszłości z ręki. Dyskoteka była świetną okazją do sprzedaży domowych wypieków, dochód z których został przekazany naszej podopiecznej Aiszy z Republiki Środkowej Afryki.

Zdjęcia

Grudzień pachnie piernikami i choinką ! Uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią chcieli przypomnieć tradycję, która niestety została w ostatnich latach zapomniana, a warta jest szczególnej uwagi i pielęgnacji - tradycję pieczenia pierniczków i ciasteczek korzennych z kruchego ciasta!

Dzieci z wielkim zaangażowaniem i według własnych pomysłów robiły różne esy floresy i wyczarowywały piękne, apetyczne dzieła. Tradycję pieczenia pierników warto podtrzymywać nie tylko dla smaku, ale także dla dekoracji i zabawy – przede wszystkim dzieci. Stanowi to źródło niezapomnianych wrażeń dla uczniów i jest okazją do wspólnej zabawy integrującej klasę.

ZdjęciaOd września do 4 grudnia Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przemiarowie wziął udział w projekcie ,,Ja i moje wartości", w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017. Do projektu zostali zakwalifikowani uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Pozyskane w ten sposób środki finansowe i wkład własny szkoły pozwoliły na zakup środków papierniczych oraz doposażenie zaplecza świetlicy szkolnej w stół do piłkarzyków.

W ramach projektu wśród zakwalifikowanych uczniów przeprowadzono zajęcia sportowe i edukacyjne. Prowadzącymi zajęcia były: p. Marzena Galas, p. Hanna Niedbała,p. Jarosław Ronewicz oraz p. Monika Elak. Przeprowadzono również zajęcia z p. Anetą Zając i p. Pauliną Ambroziak- pedagogiem i psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku.

Zajęcia miały na celu pomoc uczniom w lepszym określeniu tego, co jest dla nich ważne i do czego powinni dążyć, aby być szczęśliwym. Miały sprawić, aby dzieci dostrzegły, że nie tylko wartości materialne mogą uszczęśliwić człowieka, ale również wartości takie jak miłość, przyjaźń, rodzina i tolerancja. Uczniowie poznali techniki efektywnego uczenia się oraz kształtowali umiejętność poprawnej komunikacji. Zajęcia sportowe kształtowały umiejętność współpracy w grupie.

Podsumowaniem całego projektu, współfinansowanego ze środków pozyskanych z zadania realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 i z wkładu własnego szkoły był wyjazd edukacyjny do Warszawy. Uczniowie podczas wizyty w Centrum Nauki Kopernik dowiedzieli się, że nauka jest również wartością, którą warto rozwijać i do niej dążyć.

Zdjęcia

 

 

Od 4 października do 30 listopada uczniowie klasy IV i V Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego brali udział w Programie Domowych Detektywów ,,Jaś i Małgosia na tropie" . Była to pierwsza część działań profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców. Zajęcia prowadzone były przez p. Marzenę Galas i p. Monikę Elak. Głównym celem programu było opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci. Opóźnienie tego momentu może przynieść szersze efekty profilaktyczne, a mianowicie może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia poźniejszych problemów szkolnych, rodzinnych, emocjonalnych oraz zmniejszyć ryzyko sięgania po inne używki (narkotyki, alkohol) w przyszłości. Program realizowany był po zajęciach lekcyjnych w szkole oraz w trakcie indywidualnej pracy dziecka z rodzicami w domu. Dzieci z rodzicami tworzyli Domowe Drużyny, które rozwiązywały wspólnie zadania domowe. Tematy poruszane na zajęciach miały na celu przekazanie wiedzy na temat negatywnych konsekwencji picia alkoholu, powodów dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol, wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu oraz rodzajów presji rówieśniczej i sposobów radzenia sobie z nią.

Podsumowaniem całego programu był " Wieczór Jasia i Małgosi", na który zostali zaproszeni honorowi goście: rodzice uczniów, p. Dyrektor Bożena Kościk oraz wychowawcy obu klas- p. Małgorzata Gadomska i p. Katarzyna Śliwka. Uczniowie zademonstrowali przygotowane przez siebie prezentacje, które nawiązywały do poruszanych tematów na zajęciach i krótko o nich opowiedzieli. Podczas słodkiego poczęstunku oraz wesołych gier
i zabaw, do których zostali włączeni zaproszeni goście , wskazano jak doskonale można bawić się na trzeźwo.

Na zakończenie był czas na podziękowania. Uczniowie obu klas otrzymali dyplomy za udział w programie, które wręczyły panie prowadzące zajęcia- p. Marzena Galas i p. Monika Elak. Dziękujemy rodzicom za udział w programie i za udaną współpracę.

Zdjęcia