DYREKTOR SZKOŁY Bożena Kościk

SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA Ewa Barbarska – edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa

Danuta Dublewska – wychowanie przedszkolne

Danuta Putrzyńska – wychowanie przedszkolne

Barbara Sośnicka – edukacja wczesnoszkolna

Dorota Głuszewska – edukacja wczesnoszkolna, geografia

Katarzyna Śliwka – język polski

Anna Zajączkowska – język polski (urlop dla poratowania zdrowia)

Beata Sobieszczak – język polski

Marta Myszor – język angielski

Bożena Napiórkowska – język angielski

Julita Kościk – język rosyjski, plastyka

Maciej Kaźmierczak – historia, WOS

Elżbieta Szymańska – chemia

Waldemar Łuszcz – biologia

Izabela Stawiska – przyroda

Katarzyna Piecuska – fizyka

Mariola Finger – informatyka, technika, matematyka

Anna Godlewska – matematyka (urlop dla poratowania zdrowia)

Małgorzata Gadomska – matematyka

Marzanna Kołodziejska – matematyka

Anna Karpińska – technika

Jarosław Ronewicz – informatyka

Hanna Niedbała – religia

Andrzej Ambroziak – muzyka, zajęcia artystyczne

Marzena Galas – wychowanie fizyczne

Hanna Falkiewicz – biblioteka szkolna

Monika Elak – pedagog szkolny

Aneta Zając - logopeda