DYREKTOR SZKOŁY Bożena Kościk

SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA Ewa Barbarska – edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa

Danuta Dublewska – wychowanie przedszkolne

Danuta Putrzyńska – wychowanie przedszkolne

Barbara Sośnicka – edukacja wczesnoszkolna

Dorota Głuszewska – edukacja wczesnoszkolna, geografia

Katarzyna Śliwka – język polski

Anna Zajączkowska – język polski, biblioteka, plastyka 

Barbara Echalik – język polski

Marta Myszor – język angielski

Bożena Napiórkowska – język angielski

Julita Kościk – język rosyjski, plastyka

Maciej Kaźmierczak – historia, WOS

Elżbieta Szymańska – chemia

Waldemar Łuszcz – biologia

Izabela Stawiska – przyroda

Mariola Finger – informatyka, technika, matematyka

Anna Piotrowicz – język rosyjski

Małgorzata Gadomska – matematyka, fizyka

Elżbieta Urbaniak – matematyka

Anna Karpińska – technika

Krystyna Małgorzata Roze – informatyka

Hanna Niedbała – religia

Andrzej Ambroziak – muzyka, zajęcia artystyczne

Marzena Galas – wychowanie fizyczne

Hanna Falkiewicz – rewalidacja

Monika Elak – pedagog szkolny

Aneta Zając - logopeda