I Ty możesz uratować komuś życie

 

 Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej planety

potrafił udzielać pierwszej  pomocy,

 rocznie ocaliłoby to milion ludzi.

 

W klasie drugiej zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Zajęcia prowadziła nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, która otrzymała certyfikat ukończenia kursu pt. „Ratujemy i uczymy ratować" zorganizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - pani Dorota Głuszewska.
Podczas zajęć uczniowie klasy, w formie praktycznych ćwiczeń, nauczyli się, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy, m. in. podręczniki do nauki pierwszej pomocy i manekiny.
Podczas dwugodzinnych zajęć uczniowie przypomnieli numery telefonów alarmowych, dowiedzieli się, do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy znajdą się w niebezpiecznej sytuacji oraz nauczyli się przeprowadzić rozmowę telefoniczną i wezwać pomoc do osoby poszkodowanej w wypadku. W trakcie praktycznych ćwiczeń uczyli się sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz układać ją w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej. 
Wykorzystując manekin dzieci uczyły się, jak pomóc rannemu, który nie oddycha. Uczniowie ćwiczyli oddechy oraz uciski ratownicze. Wszyscy zapamiętali, że należy wykonać 2 oddechy ratownicze i dokonać 30 ucisków klatki piersiowej.

Podsumowaniem zajęć był mini egzamin, który sprawdzał zdobyte umiejętności. Wszyscy uczniowie zdali go śpiewająco: świetnie sobie poradzili z ułożeniem poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, prawidłowo „powiadomili” o wypadku pogotowie ratunkowe oraz poprawnie wykonali czynności reanimacyjne na manekinie, udowadniając, że są godni tytułu „Małych ratowników”.
Zajęcia były bardzo atrakcyjne. Uczniowie chętnie wzięli w nich udział. Szybko uczyli się czynności niezbędnych do ratowania życia, świetnie radzili sobie z praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy. Pozytywnym efektem podjętych przez nas działań jest to, że już od najmłodszych lat dzieci oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią prawidłowo wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy ich odpowiedzialności za siebie i innych.
Zdjęcia