3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była cisza.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Byli to: Łukasz Ciepliński, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef Rzepka.
Żołnierze wyklęci to żołnierze podziemia niepodległościowego. To Ci, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, aby Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowej
Wśród zamordowanych strzałem w tył głowy był także patron naszej szkoły rtm. Witold Pilecki. Historię jego życia zamknął w słowach ballady Lech Makowiecki:
Prezentacja o żołnierzach wyklętych:
Informacje o żołnierzach wyklętych ma stronie Instytutu Pamięci Narodowej:

Zdjęcia

Galeria zdjęć

Prace zostały wykonane przez uczniów klasy IV na lekcji techniki.

Galeria pracW dniu 23.02.2021 dzieci z klas I, II,III w ramach zajęć wychowania fizycznego pojechały na lodowisko do Pułtuska. Świetna zabawa połączona była z doskonaleniem umiejętności jazdy na łyżwach. Pogoda dopisała, humory również, choć nie obyło się bez upadków. Na szczęście nikt nie nabawił się kontuzji .Zdrowi i zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Galeria zdjęć

Celem tego święta, ustanowionego przez Ministerstwo Zdrowia w 2001r., jest upowszechnienie wiedzy i świadomości społecznej nt. depresji- jej skutków dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju, ale poważną chorobą, którą trzeba leczyć. Nie każde uczucie przygnębienia jest równoznaczne z depresją. Jeśli jednak stan przygnębienia lub utrzymującego się smutku trwa dłużej niż dwa tygodnie, warto udać się do lekarza, który zdiagnozuje ten stan.

Niepokojącym jest fakt, że od kilku lat, depresja dotyka coraz częściej młodzież i dzieci. Mimo tego, że wzrasta świadomość społeczeństwa nt. tej choroby, często jest bagatelizowana i łączona z wiekiem dorastania. Bez odpowiedniego wsparcia połączonego z leczeniem może być tragiczna w skutkach. Obecna sytuacja związana z pandemią COVID- 19, izolacja i ograniczenia z tym związane, nie pozostają łaskawe dla psychiki dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W związku z tym rodzice, nauczyciele powinni być dobrymi obserwatorami zachowań młodego człowieka i być czujni na pojawiające się sygnały możliwej choroby.

Niech Dzień Walki z Depresją będzie momentem na poruszenie tematu jakim jest depresja oraz punktem wyjścia do poszerzenia już posiadanej wiedzy na jej temat. Poniżej umieszczam przydatne linki do krótkich filmów, odniesienia do przydatnych stron internetowych na w/w temat, które pochodzą ze strony: https://forumprzeciwdepresji.pl/

1. Jak to się zaczyna?:

2. Warto prosić o pomoc.:

3. Kiedy i gdzie szukać pomocy?:

4. Jak rodzic może ją rozpoznać u dziecka?:

5. Depresję można wyleczyć.:

6. Jak pomóc dziecku w chorobie?:

7. Jak nauczyciel może ją rozpoznać u dziecka?:

8. Jak mogę wspierać kolegę lub koleżankę w chorobie?:

9. Jak wspierać osobę chorą?:

Zachęcam również do odwiedzenia stron, z których można dowiedzieć się więcej o chorobie : 

https://twarzedepresji.pl/

https://forumprzeciwdepresji.pl/

https://pogotowiepsychologiczne.com.pl/dzien-walki-z-depresja/, na której 23.02 od godz. 10.00 odbędzie się szereg bezpłatnych wydarzeń dotyczącej wymienionej problematyki.

 

 

 

 

Klasa II budowała makiety miasta. Uczniowie pracowali zespołowo, więc mieli możliwość dzielenia się pomysłami i wyłapywania najlepszych .Zaletą pracy zespołowej była wspólna odpowiedzialność za zadanie (która pełni rolę motywującą) możliwość zrobienia projektu większego, wymagającego większego nakładu pracy. W swojej pracy dzieci wykorzystały kartonowe pudełka, papier kolorowy i materiały wtórne. Powstały domy, kościoły, ulice, parki i piaskownica. Podczas pracy uczniowie wykazali się dobrą komunikacją , wzajemnym szacunkiem do siebie i do wykonywanej przez poszczególnych członków grupy pracy. Pracę w zespole ułatwiła umiejętność słuchania siebie nawzajem oraz wzajemne wsparcie.

Galeria zdjęć