Zgodnie z decyzją Rządu RP

informuję, że od 4 maja 2021 r.

w PSP im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie

zostaje przywrócona stacjonarna forma nauczania dla klas I-III

Sposób organizacji zajęć odbywać się będzie według planu i zasad obowiązujących przed okresem zdalnego nauczania.

 

Świetlica szkolna i biblioteka będą funkcjonować wg dotychczasowego planu.

Kuchnia będzie wydawała posiłki.

Autobus szkolny będzie kursował bez zmian.

 

Dyrektor ZS-P w Przemiarowie

Bożena Kościk