Zgodnie z komunikatami MEiN i MZ

z dnia 11 stycznia 2021 r.

informuję, że od 18 stycznia 2021 r.

w PSP im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie

zostaje przywrócona stacjonarna forma nauczania dla klas I-III

Sposób organizacji zajęć odbywać się będzie według planu i zasad obowiązujących przed okresem zdalnego nauczania.


Świetlica szkolna i biblioteka będą funkcjonować wg dotychczasowego planu.

Kuchnia będzie wydawała posiłki.

Autobus szkolny będzie kursował bez zmian.


Dyrektor ZS-P w Przemiarowie

Bożena Kościk