Zgodnie z komunikatami Premiera Rządu i Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 23.10.2020 r. informuję, że

w dniach od 26.10.2020 r. do 06.11.2020 r. zostają zawieszone

zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII

Zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z tygodniowym planem lekcji

na platformie Classroom.

Przedszkole i klasy I-III będą pracowały nadal w trybie tradycyjnym.

Świetlica szkolna i biblioteka pracują zgodnie z planem.

Kuchnia będzie wydawała posiłki.

Autobus będzie kursował bez zmian.

UWAGA!

Zgodnie z zaleceniami w dniach nauki szkolnej w godz. 8.00 – 16.00

jest obowiązek przemieszczania się dzieci i młodzieży do lat 16

tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.


Życzę wszystkim zdrowia,

a uczniom szybkiego powrotu do szkoły.

Dyrektor Zespołu

Bożena Kościk