"... jednym ze szczególnych zadań wychowania przedszkolnego jest związanie uczuciowe dziecka z przyrodą i człowiekiem, i z tym, co jest znane i dobre na świecie." Aby przybliżyć najmłodszym zagadnienia związane z jesienią, nauczycielki przedszkola przygotowały "Kącik Przyrody", w którym znajdują się dary jesieni oraz prace plastyczne dzieci

Galeria zdjęć