Od wielu lat nasza szkoła uczestniczy w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Uczniowie klas I-III otrzymują bezpłatnie owoce, warzywa i soki. W tym roku przystąpiliśmy do XII edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego celem jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku do przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. W ramach tej akcji w klasach realizowane są zajęcia mające  na celu zmianę  nawyków żywieniowych i zachęcanie dzieci do spożywania większej ilości warzyw i owoców w ciągu dnia. W październiku w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie klasy I pod hasłem „Jemy zdrowo i kolorowo:  owocowo- warzywne dary jesieni” realizują różnorodne działania. W klasie I w trakcie zajęć edukacyjnych  wychowawczyni przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego odżywiania. Uczniowie brali udział w zabawach, polegających  na rozpoznawaniu różnymi zmysłami poszczególnych darów natury i rozwiązywali  zagadki tematyczne. Na zajęciach plastycznych tworzyli  piękne prace przy użyciu różnorodnych technik.

Galeria zdjęć