15.10.2018 roku -odbyły się kreatywne warsztaty ceramiczne w naszym przedszkolu. Dzieci zapoznały się z nową techniką plastyczną pracy w przedszkolu- modelowanie w glinie. Poznały sposób, w jaki można wykonać kosz z jesiennymi owocami. Po wykonaniu prac prowadząca zabrała do wypału w piecu ceramicznym. Za kilka dni wrócą do dzieci i zostaną pomalowane przez nie farbami. 

Danuta Putrzyńska

GALERIA ZDJĘĆ

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 października 2018 roku, o godzinie 13:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020. 

 

BANK PYTAŃ NA SZKOLNY KONKURS Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

1.Który z prezydentów  Stanów Zjednoczonych poparł Polskę w dążeniach niepodległościowych?

2.Jak nazywa się światowej sławy  pianista, który dzięki swoim międzynarodowym kontaktom uzyskał poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych dla odzyskania niepodległości Polski?

3.Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości w której miał miejsce strajk dzieci szkolnych przeciwko germanizacji.

4.W jakim mieście urodził się wybitny poeta polskiego romantyzmu Juliusz Słowacki ?

5.Jak nazywała się utworzona w Paryżu armia polska, która walczyła w I wojnie światowej boku państw Ententy ?

6.Kto był autorem słów Mazurka Dąbrowskiego ?

7.W którym dniu 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski ?

8.W jakiej formacji wojskowej służył Józef Piłsudski w trakcie I wojny światowej ?

9.Kto stał na czele Komitetu Narodowego Polski w Paryżu w 1918 r ?

10.Które z wymienionych powstań narodowowyzwoleńczych miało charakter walk partyzanckich?

  1. W jakich latach miało miejsce powstanie styczniowe?

12.W jakich latach miało miejsce powstanie listopadowe ?

13.Który z przedstawicieli Wielkiej Emigracji był wybitnym historykiem ?

14.Jedną z konsekwencji powstania listopadowego było:

15.W jakim państwie znajduje się góra Kościuszki ?

16.Który punktów orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych mówił o niepodległości Polski?

  1. Jakie wojska stacjonowały w Warszawie w 1918 roku ?

18.W jakiej twierdzy przebywał Józef Piłsudski po kryzysie przysięgowym Legionów Polskich ?

19.Na jakim terytorium miały miejsce trzy powstania zbrojne po 1918 roku?

20.Jakie terytoria nie zostały włączone do niepodległej polski z powodu plebiscytu ?

21.Kto reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu pod Paryżem ?

22.W granicach jakiego państwa znajdował Szczecin po I wojnie światowej ?

23.Jaką władzę otrzymał  od Rady Regencyjnej Józef Piłsudski w 11 listopada 1918 roku?

24.Władze jakich państw wydały akt 5 listopada 1918 roku ?

25.Jakie państwa sąsiadowały z II Rzeczpospolitą ?

26.Jak nazywał się blok państw, który został uznany zwycięzców w I wojnie światowej ?

  1. .Jak nazywał się blok państw, który został uznany przegranych w I wojnie światowej ?

28.Jak nazywała się polska organizacja niepodległościowa , której twórca był Roman Dmowski?

  1. W jakich dniach miała miejsce najważniejsza bitwa wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku ?

30.Jakiej święto narodowe jest obchodzone w Polsce 15 sierpnia ?

31.W którym roku miało miejsce powstanie zabajkalskie  ?

32.Jak nazywa się wieś na Syberii, która został założona przez polskich osadników  w XIX wieku?

33.Kto miał być głową Królestwa Polskiego, które został utworzone na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego ?

34.Jak się nazywał polski powieściopisarz, który tworzył  tzw. „Literaturę ku pokrzepieniu serc”.?

35.Kto był autorem Pocztu Królów i Książąt Polskich ?

36.Jaki status miał Gdańsk po I wojnie światowej ?

37.W jakim zaborze znajdował się Pułtusk do 1807 roku ?

38.W jakim zaborze znajdował się Pułtusk po 1815 roku ?

  1. Kto był przywódcą polskiej organizacji niepodległościowej Hotel Lambert ?

40.Ile lat Polska była pod zaborami ?

41.Jak nazywał się Polak, który kierował pracami budowy kolei w Peru ?

  1. Jaka była bezpośrednia przyczyny wybuchu powstania styczniowego ?

43.Z jakich symboli składał się herb Polski z czasów powstania listopadowego ?

44.Jak nazywał się malarz, który był autorem serii obrazów o powstaniu listopadowym

45.Jakie miasto pełniło funkcje portu morskiego w II Rzeczpospolitej  ?

46.Jak nazywał się I prezydent II Rzeczpospolitej ?

47.W jakim mieście podpisano pokój kończący wojnę polska-bolszewicką ?

48.W którym roku do II Rzeczpospolitej zostało włączone Wilno ?

49.Kto sprawował urząd premiera RP w czasie bitwy warszawskiej ?

50.Który z polskich symboli narodowych jest uznawany za najstarszy ?

 Konkurs odbędzie się 22 października 2018 r. na 5 godzinie lekcyjnej. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII, oraz  III gimnazjum. Szczegółowych informacji  na temat konkursu udziela pan Maciej Kaźmierczak.

"Za to, że jednak i że pomimo

za to, że z sercem,

za to że z nami

za dni zdobione szczęścia chwilami

za tę cierpliwość z duszą rozdartą

i za tę wiarę, że jednak warto."

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM OŚWIATY!!!

GALERIA ZDJĘĆ