Plan obowiązujący od 15 kwietnia 2019r.

  klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII klasa III gimnazjum
             
poniedziałek
j.polski
w-f
j. ang
inf
g-w
SKS ch
SKS dz
geografia
inf
j.polski
mat
g-w
SKS ch
SKS dz
j. polski
religia
zaj. Kom.
j. ang
g-w
mat
SKS dz
j. ang
mat
j. rosyjski
j. polski
g-w
religia
zaj. Kom
j. polski
j. rosyjski
w-f
religia
g-w
inf
WOS
j. rosyjski
j. polski
religia
w-f
g-w
j.ang
 
             
wtorek
j. polski
historia
j.ang
technika
mat
basen
basen
mat
j. polski
religia
j. ang
technika
basen
basen
j. polski
j. ang
przyroda
przyroda
w-f
zaj. Tech
 
w-f
mat
w-f
historia
j. polski
religia
geografia
j. ang
mat
WOS
w-f
e. dB
historia
religia
mat
w-f
mat
j. ang
historia
j. polski
zaj. Tech
             
środa
j. polski
religia
mat
przyroda
PU
SKS dz
SKS ch
religia
w-f
mat
plastyka
j. polski
SKS dz
SKS ch
w-f
przyroda
j.polski
j. polski
mat
WDŻ/PU
SKS ch
chemia
j. ang
chemia
mat
w-f
j. polski
plastyka
j. ang
chemia
w-f
mat
chemia
j.polski
WDŻ/PU
mat
j. polski
j. polski
w-f
e. dB
chemia
 
             
czwartek
j. polski
religia
plastyka
j. ang
mat
 
 
w-f
historia
biologia
mat
j. polski
PU
 
j.ang
w-f
mat
j.polski
mat
hist i społ
plastyka
biologia
fizyka
j.polski
historia
biologia
geografia
PU
fizyka
biologia
j. ang
j. polski
j. polski
mat
geografia
religia
j. ang
historia
biologia
geografia
j. polski
mat
             
piątek
j. polski
muzyka
mat
przyroda
w-f
 
 
historia
j. ang
muzyka
j.ang
j. polski
 
 
w-f
mat
j. polski
muzyka
hist i społ
religia
 
j. ang
w-f
mat
j. polski
j. rosyjski
fizyka
muzyka
j. polski
mat
historia
w-f
zaj. Rozw.
j. rosyjski
fizyka
PU
mat
j. polski
w-f
WOS
fizyka
zaj. artyst
j. rosyjski