Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych            3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna                                            23-31 grudnia 2018

Ferie zimowe                                                                 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                        18-23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty                                                   15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny                                                    10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych            21 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada

29, 30 kwietnia

2 maja

2 stycznia

3 dni egzaminów