Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie

na rok 2020/2021

 

1. Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentowanie ogółu uczniów;

 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

 • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, działanie na jej rzecz oraz w obronie jej praw;

 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;

 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;

 • kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej;

 • wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów, zwiększenie ich aktywności;

 • integrowanie dzieci i młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych;

 • prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – udział w akcjach charytatywnych;

 • informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach;

 • dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią;

 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.

 

2. Zadania do wykonania:

a) wrzesień:

 • wybory Samorządu Uczniowskiego;

 • ustalenie planu działań na cały rok w porozumieniu z przedstawicielami SU;

 • ustalenie terminów zebrań SU;

 • przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka ;

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (29 września);

 • Dzień Chłopaka (30 września) - życzenia na tablicy multimedialnej, pamiątkowe zdjęcia; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 

b) październik:

 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie uroczystego apelu; złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • Dzień Szelek (20 października);

 • Dzień Spódnicy (30 października);

 

c) listopad:

 • Dzień Postaci z Bajek (5 listopada);

 • uczestniczenie w apelu z okazji Narodowego Dnia Niepodległości;

 • Światowy Dzień Rzucania Palenia i Tytoniu (19 listopada) – plakaty – konkurs szkolny;

 • Dzień Pluszowego Misia (25 listopada);

 • andrzejki – dyskoteka andrzejkowa i organizacja wróżb;

 • Dzień Białych Skarpetek (30 listopada);

 • włączenie się do akcji „Góra Grosza”;

 

d) grudzień:

 • szkolne mikołajki – ubieramy czerwone bluzki i czapki Mikołaja;

 • Dzień Oryginalnego Nakrycia Głowy (14 grudnia);

 • włączenie się do akcji „Szlachetna paczka”;

 • przygotowanie gazetki szkolnej oraz dekoracji o tematyce świątecznej;

 • uczestniczenie w jasełkach organizowanych w szkole; życzenia świąteczne na stronie internetowej i portalu Facebook.

 

e) styczeń:

 • Dzień Warkoczyków (8 stycznia);

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka multimedialna; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • dyskoteka choinkowa;

 • apel podsumowujący pracę w I półroczu;

 

f) luty:

 • bal karnawałowy;

 • poczta walentynkowa;

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21/22 lutego)– dyktando dla uczniów i nauczycieli;

 

g) marzec:

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) – uroczysty apel;

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet - pamiątkowe zdjęcie; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • Dzień Samorządności (22 marca) – pierwszy dzień wiosny, konkursy tematyczne z nagrodami;

 

h) kwiecień:

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły, zaangażowanie wszystkich uczniów; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • obchody Dnia Ziemi (22 kwietnia) – dzień zielonej bluzki; plakaty – konkurs szkolny;

 • udział w akcji „Sprzątanie Świata”;

 • Dzień Dobrej Oceny (26 kwietnia);

 

i) maj:

 • uczestniczenie w apelach z okazji 1 i 3 maja;

 • Dzień Królewny (7 maja);

 • Dzień Niezapominajki (14/15 maja) – dzień niebieskiej bluzki;

 • rocznica nadania szkole imienia (25 maja) – uroczysty apel, informacja na stronie szkoły i portalu Facebook;

 • Dzień Matki (26 maja) – gazetka, życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 

 

 

j) czerwiec:

 • Dzień Dziecka, Dzień Sportu (1 czerwca) - konkursy tematyczne z nagrodami; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • Dzień Ojca (23 czerwca) - życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • pożegnanie klasy VIII;

 • podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021;

 • sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021;

 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny;

 

k) cały rok:

 • spotkania SU

 • zbieranie nakrętek;

 • zbieranie baterii;

 • akcje charytatywne;

 • „Szczęśliwy numerek”;

 • udział w uroczystościach szkolnych;

 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;

 • praca na rzecz szkoły.

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionego harmonogramu wydarzeń i uroczystości szkolnych. Plan ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacjom w trakcie jego realizacji.

 

Plan pozytywnie zaopiniowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego

..………………………………………..

………………………………………….

………………………………………….

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego…………………………………

 

Kochani Uczniowie :)

Dziś dzień szczególny - Wasz dzień. Z tego powodu składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzymy uśmiechu, radości, dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe oraz nieustającej miłości rodziców :) Niech każdy dzień będzie dla Was cudowną przygodą i nauką :) Życzymy spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w szkole i rozwoju pasji :)

W dniu dzisiejszym nie możemy kontynuować corocznej tradycji i zorganizować w naszej placówce Dnia Sportu. Chcemy jednak byście spędzili dzisiejszy dzień w taki sposób, który da Wam radość :)

Możecie skorzystać z propozycji, które znajdują się poniżej :)

Coroczny Szkolny Dzień Sportu polegał na międzyklasowej rywalizacji sportowej połączonej z dobrą zabawą :)
Pani Marzena Galas przygotowała dla Was filmowe spotkania z historią sportu - o historii igrzysk, przerwanych Igrzyskach Olimpijskich i o pierwszych złotych medalach polskich sportowców :)

https://www.youtube.com/watch?v=pcTQHxE_vxs&fbclid=IwAR2mfi8m-cG8rgGADIgFUYVZJC1ktM7AVHTow-HhdaXw8c7LSIqXT7xZDVA

Poniżej zamieszczamy propozycje, z których możecie skorzystać, by umilić sobie dzisiejszy dzień:

a) kroki zumby dla początkujących:c) taniec nowoczesny:d) taniec nowoczesny:

https://www.youtube.com/watch?v=P6jv_NaQlb0&fbclid=IwAR0E_v0n-39y_0uitxvSt_wYVo2ggm2HSudAGjLkPlzRR4c6NwRngrAgyRM

e) tańce połamańce dla najmłodszych:f) trening koszykarza -g) trening piłkarza:h) piłka nożna w domu:Miłego dnia

Sukcesy sportowe :

 • Sukcesy sportowe:

 • III miejsce Monika Kordowska ,Szymon Królicki kl.V– Biegi sztafetowe

 • II miejsce Oliwia Bocheńska – Czwartki Lekkoatletyczne

 • I miejsce Piotr Karpiński kl.VI – Czwartki Lekkoatletyczne

 • I miejsce Bartłomiej Otłowski – Czwartki Lekkoatletyczne

 • 20.09.2018r. – Pułtusk – otwarcie czwartków lekkoatletycznych

 • II m skok w dal Piotr Karpiński kl. VI

 • III m bieg na 60 m Piotr Karpiński kl. VI

 • II m rzut piłeczką palantową Oliwi Bocheńska kl. V

 • I m Bieg na 1000 m Bartosz Otłowski kl. VI

 • 07.05.2019r.- Pułtusk- otwarcie wiosennych czwartków lekkoatletycznych

 • III m skok w dal - Jakub Lesiński kl. IV

 • III m bieg na 60 m - Jakub Lesiński kl. IV

 • II m skok w dal Piotr Karpiński kl. VI

 • I m bieg na 60 m Piotr Karpiński kl. VI

 • III m rzut piłeczką palantową Oliwi Bocheńska kl. V

 • II m rzut piłeczką palantową Karol Wasielewski kl. VI

 • 04.06.2019r. – Pułtusk – finał czwartków lekkoatletycznych

 • II m bieg na 600 m Maja Kordowska kl. IV

 • I m skok w dal Jakub Lesiński kl. IV

 • III m rzut piłeczką palantową Oliwia Bocheńska kl. V

 • 06.06.2019r.- Pułtusk- Mistrzostwa Powiatu Pułtuskiego w Trójboju LA Chłopców

III m Jakub Lesiński

Udział w konkursach oraz sukcesy w konkursach:

 • II miejsce Justyna Wielgolewska kl.V- gminny konkurs plastyczny- Powroty JP II do Ojczyzny

 • Nagroda specjalna Oliwia Bocheńska kl.V - gminny konkurs plastyczny- Powroty JP II do Ojczyzny

 • Wyróżnienie Michalina Siemek kl.IV - gminny konkurs plastyczny- Powroty JP II do Ojczyzny

 • I miejsce Rozalia Mitkowska kl.VII – Konkurs wiedzy o Janie Pawle

 • II miejsce Magdalena Wielgolewska kl.VIII- Konkurs Papieski

 • I miejsce kat. kl. IV- VI Maria Kordowska kl.VI – powiatowy konkurs plastyczny- Moja Niepodległa

 • III miejsce kat. kl. IV- VI Justyna Wielgolewska kl.V – powiatowy konkurs plastyczny- Moja Niepodległa

 • II miejsce kat. kl. VII- VIII Magdalena Wielgolewska – powiatowy konkurs plastyczny- Moja Niepodległa

 • I miejsce Marta Gralewska kl.VII – gminny konkurs plastyczny - Kartka bożonarodzeniowa

 • III miejsce Justyna Wielgolewska kl.V – gminny konkurs plastyczny - Kartka bożonarodzeniowa

 • wyróżnienie Monika Gralewska kl.IIIG – gminny konkurs plastyczny - Kartka bożonarodzeniowa

 • III miejsce Marta Gralewska i Rozalia Mitkowska kl.VII - VI Gala Profilaktyki Lokalnej

 • I miejsce Maria Kordowska kl.VI – powiatowy konkurs fotograficzny – Piękna Niepodległa

 • II miejsce Rozalia Mitkowska kl.VII – powiatowy konkurs fotograficzny – Piękna Niepodległa

 • III miejsce Gabriela Stańkowska kl.V – powiatowy konkurs fotograficzny – Piękna Niepodległa

 • II miejsce Mateusz Gralewski kl.IV – gminny konkurs plastyczny -Najpiękniejsza bombka

 • wyróżnienie Monika Gralewska kl.IIIG – gminny konkurs plastyczny -Najpiękniejsza bombka

 • III miejsce Piotr Wielgolewski kl. IIIG – Matematycy dla Niepodległej

 • III miejsce Magdalena Wielgolewska, Agata Wójcik, Milena Siemek, Klaudia Godlewska kl.VIII – Wyścig po Historię

 • III miejsce Karolina Gralewska, Monika Gralewska,Adrian Obrębski, Piotr Wielgolewski kl.IIIG – Wyścig po Historię

 • I miejsce Aleksandra Fiszka kl.III – Gminny Konkurs pięknej pisma – Mistrz kaligrafii

 • I miejsce Emilia Mitkowska kl.VI -Międzyszkolny Festiwal Lektur Szkolnych –

,, Pożeracze książek”

 • II miejsce Gabriela Stańkowska kl.V -Międzyszkolny Festiwal Lektur Szkolnych –

,, Pożeracze książek”

 • II miejsce -Emilia Mitkowska kl.VI, Agata Lesińska kl.VI, Agata Truszkowska kl.VI ,

Oliwia Bocheńska kl. V, Justyna Wielgolewska kl.V, Roksana Jeziorek kl.V, Gabriela Stańkowska kl.V, Adrian Dytrych kl.V, Albert Zajączkowski kl.V, Jakub Stańkowski kl.V - Międzyszkolny Festiwal Lektur Szkolnych –Scenka z lektury,, Książka, która nas łączy”

 • Wyróżnienie Amelia Myszor – Międzyszkolny Recytatorski Konkurs Logopedyczny ,, Strasna zaba”

 • Wyróżnienie Wiktor Nalewajk, Mateusz Dytrych kl. III – gminny konkurs plastyczny – najpiękniejsze miejsca w Pułtusku

 

 

 

Audiobooki:

1. R. Piątkowska „Opowiadania do chichotania” -

 

2.C. S. Lewis „Opowieści z Narni Lew Czarownica i stara szafa” -

 

3.W. Bruce Cameron „O psie który wrócił do domu” -

 

4. G. Kasdepke „Kacperiada” -

 

5. „Mitologia grecka dla dzieci” -

 

6. Ł. Wierzbicki „Afryka Kazika” -

 

7.Goscinny i Sempe„Mikołajek ma kłopoty” -

 

8. J. Korczakowa „Spotkanie nad morzem” -

 

9. A. Fiedler „Dywizjon 303” -

 

10. H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” -

 

11. A. Lindgren „Bracia Lwie Serce” -

 

12. C. Lewis „Alicja w Krainie czarów” -

 

13. Ch. Pierrault „Śpiąca królewna” -

 

Spektakle teatralne:

1. J. Brzechwa „Pchła Szachrajka” -

 

2. „Brzechwa dzieciom” -

 

3. Spektakl ilustracji stworzony przez dzieci -

 

DNI WOLNE DLA UCZNIÓW SP im. rtm. W. Pileckiego w Przemiarowie

15.04.2019r. ; 16.04.2019r. ; 17.04.2019r. - EGZAMINY ÓSMEJ KLASY

od 18.04.2019r. do 23.04.2019r. - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 29.04.2019r.. do 03.05.2019r. - WEEKEND MAJOWY

 

UWAGA!!!

1) W czasie egzaminów ósmej klasy (tj. 15-17.04.2019r.) uczniowie klasy III G  mają zajęcia w szkole według ustalonego harmonogramu, który zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w szkole.

 2) W czasie egzaminów gimnazjalnych (tj. 10-12.04.2019r. ) uczniowie SP mają zajęcia według ustalonego harmonogramu, który zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w szkole.

W tych dniach autobus szkolny kursuje o stałej godzinie.