Celem tego święta, ustanowionego przez Ministerstwo Zdrowia w 2001r., jest upowszechnienie wiedzy i świadomości społecznej nt. depresji- jej skutków dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju, ale poważną chorobą, którą trzeba leczyć. Nie każde uczucie przygnębienia jest równoznaczne z depresją. Jeśli jednak stan przygnębienia lub utrzymującego się smutku trwa dłużej niż dwa tygodnie, warto udać się do lekarza, który zdiagnozuje ten stan.

Niepokojącym jest fakt, że od kilku lat, depresja dotyka coraz częściej młodzież i dzieci. Mimo tego, że wzrasta świadomość społeczeństwa nt. tej choroby, często jest bagatelizowana i łączona z wiekiem dorastania. Bez odpowiedniego wsparcia połączonego z leczeniem może być tragiczna w skutkach. Obecna sytuacja związana z pandemią COVID- 19, izolacja i ograniczenia z tym związane, nie pozostają łaskawe dla psychiki dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W związku z tym rodzice, nauczyciele powinni być dobrymi obserwatorami zachowań młodego człowieka i być czujni na pojawiające się sygnały możliwej choroby.

Niech Dzień Walki z Depresją będzie momentem na poruszenie tematu jakim jest depresja oraz punktem wyjścia do poszerzenia już posiadanej wiedzy na jej temat. Poniżej umieszczam przydatne linki do krótkich filmów, odniesienia do przydatnych stron internetowych na w/w temat, które pochodzą ze strony: https://forumprzeciwdepresji.pl/

1. Jak to się zaczyna?:

2. Warto prosić o pomoc.:

3. Kiedy i gdzie szukać pomocy?:

4. Jak rodzic może ją rozpoznać u dziecka?:

5. Depresję można wyleczyć.:

6. Jak pomóc dziecku w chorobie?:

7. Jak nauczyciel może ją rozpoznać u dziecka?:

8. Jak mogę wspierać kolegę lub koleżankę w chorobie?:

9. Jak wspierać osobę chorą?:

Zachęcam również do odwiedzenia stron, z których można dowiedzieć się więcej o chorobie : 

https://twarzedepresji.pl/

https://forumprzeciwdepresji.pl/

https://pogotowiepsychologiczne.com.pl/dzien-walki-z-depresja/, na której 23.02 od godz. 10.00 odbędzie się szereg bezpłatnych wydarzeń dotyczącej wymienionej problematyki.