Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu: Reaguj i wspieraj.Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.

Poniżej załączamy tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem: https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ.

Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/.../15413,Program-Reaguj-i...