Zgodnie z komunikatami Premiera Rządu i Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 4 listopada 2020 r. informuję, że

w dniach od 09.10.2020 r. do 29.11.2020 r. zostają zawieszone

zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII

Zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z tygodniowym planem lekcji

na platformie Classroom.

Przedszkole będzie funkcjonowało bez zmian.


Życzę wszystkim zdrowia,

a uczniom szybkiego powrotu do szkoły.

Dyrektor Zespołu

Bożena Kościk