Od 29 kwietnia do 3 maja

przerwa w nauczaniu na odległość.

Zajęcia będą wznowione od 4 maja 2020 r.

Udanej MAJÓWKI