Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia nie będą prowadzone zajęcia w formie kształcenia na odległość.