NALEŻY ŁĄCZYĆ PRZEMIENNIE KSZTAŁCENIE Z UŻYCIEM KOMPUTERA I BEZ KOMPUTERA

NA WYKONANIE ZADAŃ UCZEŃ MA 1-3 DNI. NAUCZYCIEL MOŻE PRZEŁOŻYĆ TERMIN, JEŚLI UCZEŃ/RODZIC TO UMOTYWUJE.

PRACUJ SYSTEMATYCZNIE. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ZASIADAJ DO PRACY WEDŁUG ZAMIESZCZONEGO PLANU.

 

 

PRZED

SZKOLE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

P

O

N

I

E

D

Z.

p

p

EDUKACJA

+WF

 

 

EDUKACJA

EDUKACJA

+RELIGIA

J.POLSKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

WF

WYCH.FIZ

PLASTYKA

ZAJ.ROZW.

J.POLSKI

MAT.

PLASTYKA

WF

J.POLSKI

MAT.

J. ANG.

 

WDŻ

HISTORIA

MATEMATYKA

J.ROSYJSKI

J. POLSKI

WF

HISTORIA

J.POLSKI

WF

MATEMATYKA

MUZYKA

FIZYKA

 

W

T

O

R

E

K

p

p

EDUKACJA

 

J. ANGIELSKI

+EDUKACJA

EDUKACJA

J.POLSKI

HISTORIA

PRZYRODA

WF

INFORM.

MAT.

J.POLSKI

J.ANG.

HISTORIA

J.POLSKI

MAT.

GEOGRAF.

J.POLSKI

PLASTYKA

FIZYKA

J.ANG.

MATEMATYKA

WOS

J.POLSKI

RELIGIA

INFORM.

Ś

R

O

D

A

p

p

EDUKACJA

 

 

EDUKACJA

EDUKACJA

+J.ANGIELSKI

J.POLSKI

MATEMATYKA

RELIGIA

INFORM.

HISTORIA

J.POLSKI

MAT.

GEOGRAF.

 

 

RELIGIA

TECH.

J.POLSKI

RELIGIA

J.POLSKI

CHEMIA

PLASTYKA

BIOLOGIA

MATEMATYKA

 

J.ROSYJSKI

ED.DLA BEZ.

CHEMIA

J.ANG.

WOS

 

C

Z

W

A

R.

p

p

RELIGIA

+ EDUKACJA

 

 

WF

+ EDUKACJA

WF

+ EDUKACJA

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA

TECHNIKA

 

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

BIOLOGIA

WF

 

MAT.

INFORM.

J.POLSKI

MUZYKA

MATEMATYKA

MUZYKA

J.POLSKI RELIGIA

INFORM.

J.POLSKI

GEOGRAF.

MATEMATYKA

J.ANG.

WDŻ

 

P

I

Ą

T

E

K

p

p

EDUKACJA

+J.ANG.

 

 

EDUKACJA

+ RELIGIA

EDUKACJA

J.POLSKI

MUZYKA

PRZYRODA

PLASTYKA

 

 

MUZYKA

J.POLSKI

MAT.

RELIGIA

TECH.

J.ANG.

MAT.

J.POLSKI

WF

GEOGRAF.

WOS

FIZYKA

MATEMATYKA

 

MATEMATYKA

J.POLSKI

HISTORIA

ZAJ.ROZW.

J.ROSYJSKI