Opracowano na podstawie zasobów: www.sieciaki.pl i www.bezpiecznyinternet.edu.pl