Sprawozdanie ze Ślubowania Pierwszaków.

27 października 2017r. od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie . Uczniowie klasy pierwszej ubrani w stroje galowe, dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.
Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni Barbary Sośnickiej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani dyrektor szkoły Bożena Kościk powitała gorąco zaproszonych gości – Kierownika Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu Piotra Karkowskiego, rodziców, nauczycieli, uczniów, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą, której ,,oddała głos". Dzieci pięknie zaśpiewały piosenki, recytowały wiersze, przyjaźń i koleżeństwo w grupie. To dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
Po zakończonej części artystycznej pani dyrektor przyjęła uczniów klasy I do grona społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszaki ślubowały, że będą dobrymi Polakami, będą godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawią radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Następnie były życzenia, do których dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci i zorganizowali "słodkie" przyjęcie.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Barbara Sośnicka

Zdjęcia