11 września 2019r. dzieci przedszkolne spotkały się z policjantami wydziałów: prewencji i drogówki. Zapoznały pojęcia: sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych, tarcza policyjna, latarka. zobaczyły stroje robocze policjantów oraz strój policjanta kierującego ruchem drogowym. Pod czujnym okiem policji i nauczycielek wybrały się na przejście dla pieszych, aby zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Od przybyłych gości dzieci otrzymały odblaski. Za przekazaną wiedzę, na ręce pani policjantki wręczyły laurkę. D.P.

Galeria zdjęć