Ogłoszenie!!!
Urząd Miejski informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 1 w terminie do 15 września 2018r.