22 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Witolda Pileckiego w Przemiarowie odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Wzięli w niej udział uczniowie klas I – VII Szkoły Podstawowej, II i III Gimnazjum, oraz rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły.  

Przewodniczący Rady Rodziców pan Ryszard Myszor podziękował pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom, oraz rodzicom za całoroczną współpracę.

Na początku uroczystości wyróżniono uczniów klas I – III, po nich nagrodzono uczniów klas IV - VII, oraz IIG i IIIG. Następnie odbyło się uroczyste pożegnanie klasy III gimnazjum. 
Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.