Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15–28 stycznia 2018 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kwiecień)

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

22 grudnia 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

3dni egzaminów gimnazjalnych