Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie

na rok 2017/2018

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

Wybory  Samorządu Uczniowskiego

Ustalenie planu działań na cały rok.

Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Październik

Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.

Szkolny Konkurs Kodeksu  Ruchu Drogowego”.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Listopad

Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

Akcja „Śniadanie daje moc”.

Dzień życzliwości i pozdrowień – plakaty.

Andrzejki – dyskoteka.

Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Grudzień

Szkolne Mikołajki.

Włączenie się do akcji Szlachetna paczka.

Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.

Udział w konkursie bożonarodzeniowym.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka – gazetka.

Dyskoteka choinkowa.

Apel podsumowujący pracę w I półroczu.

Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luty

Bal karnawałowy.

Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.

Światowy Dzień Kota– kocie przebranie.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Marzec

Dzień bez przemocy. Promocja na gazetce wirtualnej.

Dzień samorządności – I dzień wiosny.

Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.

Przywitanie Wiosny.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kwiecień

Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Maj

Święta majowe –współudział w apelu.

26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

Obchody dni patrona szkoły.

Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czerwiec

1 czerwca – Dzień Dziecka. Dzień Sportu.

23 czerwca – Dzień Ojca.

Pożegnanie klasy III gimnazjum.

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym

2017/2018.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

szkolnym 2017/2018.

Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Cały rok:

Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

Akcja nakrętki.

Aktualizacja Gazetki Szkolnej.

Udział w uroczystościach szkolnych.

Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

Praca na rzecz szkoły

Wspólnie z rodzicami i nauczycielami wypracowanie szkolnego systemu kar i nagród dla uczniów za zachowanie.

Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pozytywnie zaopiniowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego

..………………………………………..

………………………………………….

………………………………………….

Opiekun Samorządu Uczniowskiego…………………………………